• 7 พฤศจิกายน 2016 at 17:21
  • 1176
  • 0

         คณะนักเรียน จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จังหวัด เลย นักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย ราชภัฎ

สำหรับเรียนภาษาอังกฤษที่เมือง Bangalore เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC